Make your own free website on Tripod.comHOME

Onze school en openbare basisschool 
"de Samenloop" vormen samen een zgn. Brede school.
De eerste aanzet is al gegeven en op deze pagina word je op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en (gestarte) activiteiten. Klik op de rode pijl voor informatie.


KievitKids

Brede School
MR
Personeel
Methodes
Groepen
Ouders
Jaarkalender


E-mail:
kievnest@westbrabant.net

Algemeen

't Turfje

Sportpunt
Speeltuin
Algemeen  
De brede school onder de loep
De "brede school" bestaat niet! De brede school kent vele verschijningsvormen. De uiterlijke vorm van brede scholen variŽert. Soms is een brede school gehuisvest in een multifunctioneel gebouw waar ruimte is voor verschillende instellingen die alle een aanbod hebben voor kinderen, jongeren of volwassenen. Vaker echter vinden op verschillende locaties verschillende activiteiten plaats onder de noemer "brede school".

Wat is het doel van de brede school?
De ontwikkelingskansen van kinderen vergroten; dat is wat iedere brede school nastreeft.
Een brede school in een achterstandswijk zal zich vooral inzetten op het voorkomen en wegwerken van (onderwijs)achterstanden. Dat kan bijv. door extra te investeren in voor- en vroegschoolse educatie of programma's voor opvoedingsondersteuning.
Om dit te realiseren werken in een brede school verschillende instellingen samen, afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden in de betreffende wijk.

Wie zijn de partners?
Er is sprake van een netwerk waarin onder meer welzijnswerk, buurtwerk, kinderopvang, instellingen uit de gezondheidszorg, politie, sportverenigingen en maatschappelijk werk vertegenwoordigd kunnen zijn.

Voor wie is de brede school?
In principe is een brede school er voor alle kinderen en jongeren in de buurt of wijk waar die "school" staat. Hun vragen en behoeften zijn bepalend voor de activiteiten die ontwikkeld worden. De brede school is in eerste instantie bedoeld voor kinderen en jongeren, maar richt zich vaak ook op ouders. Het doel van ouderactiviteiten is altijd:
bewerkstelligen dat ouders zich ontwikkelen, zodat zij op hun beurt hun kinderen kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling.

Wat kan de brede school bieden?
Het aanbod kan bestaan uit voorschoolse opvang, goed onderwijs in de basisschool, buitenschoolse opvang, een verlengde schooldag met bijv. sportieve- en kunsteducatieve activiteiten in zowel het primair als het voortgezet onderwijs, tienerprojecten, activiteiten voor ouders zoals opvoedingsondersteuning, cursussen en een ouderkamer.

Wat vindt dit jaar plaats op 't Kievitsnest in het kader van de brede school?
 *Participatie in het Buurtnetwerk in het kader van leerlingenzorg
 *Opstap: gespreksgroep met ouders
 *Participatie in het project "Leerkrachten praten met ouders" obv de OBD
 *Preventieve logopedie
 *IMW (maatschappelijk werk op school)
 *Deelname aan de werkgroep "Boekpromotie"
 *Periodiek onderzoek schoolarts GGD
 *Project "De kleine ontdekking", een cultureel educatief programma
 *Project "Doe effe normaal" groep 7/8 in samenwerking met de politie
 *Project "Sportpunt" groep 4/5/6/7
 *Toneel onder leiding van "de Nieuwe Veste" in groep 6
 *Inloopspreekuur GGD (opvoedingsondersteuning)
 *Inrichting "digitaal trapveld", een computerruimte met alles erop en eraan.
"t Turfje  
Zoals u wellicht weet, hebben we sinds een paar weken een spelcontainer op onze speelplaats. De kinderen kunnen daar spellen huren tegen betaling van "turfpuntjes". Deze kunnen ze verdienen met het opknappen van karweitjes voor leraren, het buurthuis en de conciŽrge.
Waarom is dit nu een brede schoolactiviteit? Omdat de spelcontainer toegankelijk is voor ALLE kinderen uit de wijk, dus niet alleen voor de kinderen van onze school.
Tot nu toe is dit een geslaagde activiteit waar de kinderen veelvuldig gebruik van maken.
Dit alles is o.a. te danken aan het enthousiasme van de medewerkers van "t Turfje.
Sportpunt  
Met ingang van 6 november 2001 zal groep 7 onder begeleiding van instructeurs van een suvivalclub beginnen met survivalactiviteiten, zoals: klimmen, mountainbiken, kaart-en kompaslezen, vlot bouwen en varen enz. Dit vindt plaats rondom de school van 16.oo tot 17.00 uur. Op de speelplaats zal op deze tijd Marvin, een sportinstructeur van Sportpunt, actief zijn met andere kinderen.
Op dinsdagmiddag boft groep 4, want de gymlessen zullen dan ook gegeven worden door Marvin!
Speeltuin  
De speeltuin staat er inmiddels al een tijdje, net als de speeltoestellen op de speelplaats.
Het is een groot succes! Nog beter nieuws: de speeltuin wordt nog uitgebreid .