Make your own free website on Tripod.com


Hier vind je een overzicht van de methodes, die we op onze school gebruiken.
We zullen ons beperken tot de belangrijkste: lezen, rekenen, spelling.
Mocht u aanvullende informatie willen m.b.t de methodes, dan kunt u natuurlijk altijd terecht op school.

HOME

Methodes
Brede School
MR
Personeel
Groepen
Ouders
Jaarkalender


E-mail:
kievnest@westbrabant.net


Rekenen gr. 3 t/m 8

     
Lezen gr. 3 Lezen gr. 4 t/m 8
     
Taal gr. 4 t/m 8 Spelling gr 4 t/m 8

     
Wereldverkenning