Make your own free website on Tripod.com


 
HOME


M.R.
Brede school
Groepen
Methodes
Personeel
Ouders
Jaarkalender


E-mail:
kievnest@westbrabant.net




 

  • b.s. 't Kievitsnest , Cornelis Florisstraat 25, 4827 CN Breda, Telefoon: 076 5871416, E-mail: kievnest@westbrabant.net

Basisschool "'t Kievitsnest" is een van de scholen van de stichting katholiek onderwijs Breda "Mark en AA". Deze stichting is ontstaan uit een besturenfusie van de stichting "Jan van Polanen", de "Hubertus Ernst Stichting" en de "Stichting Katholiek Onderwijs Prinsenbeek" per 1 september 1997.

De school is gebouwd in 1968 gelijktijdig met de nieuwbouw van de woonwijk "Geeren-Noord" in Breda-Noord. Deze wijk is ruim van opzet en hoogbouw en laagbouw wisselen elkaar af. In de loop der jaren is de wijk multicultureel van aard geworden. Het is dan ook logisch, dat er veel aandacht wordt besteed aan het samenleven in de wijk. Er vindt overleg plaats tussen de verschillende instellingen die in de wijk werkzaam zijn. IdeeŽn worden uitgewerkt en in de nabije toekomst gerealiseerd. 

De komende jaren worden er zo'n 3000 woningen bijgebouwd op de Vinex-locatie richting Teteringen, waarvan 550 woningen gekoppeld zijn aan Geeren-Noord. 

Ook zal de school zich de komende jaren gaan ontwikkelen als "Brede School". Het doel hiervan is een vergroting van de onderlinge samenwerking tussen de in de wijk werkzame instellingen.

Na 30 jaar heeft de school weer een flinke opknapbeurt gehad. Zo hebben we werk kunnen maken van het uiterlijk van de school om deze aan te passen aan de eisen van deze tijd.

Het zou te ver gaan om op deze plaats in te gaan op alle onderwijsinhoudelijke doelstellingen van de school. Hiervoor verwijzen wij u graag naar onze schoolgids. U kunt deze ophalen op school of aanvragen per e-mail.