Make your own free website on Tripod.com


Op deze pagina vindt u alle informatie over de oudervereniging.

HOME

Brede School
MR
Personeel
Methodes
Groepen
Ouders
Jaarkalender


E-mail:
kievnest@westbrabant.net

OUDERS GEZOCHT!!!

Het bestuur van de oudervereniging bestaat nu uit NUL leden!!!!!!
We zijn dringend op zoek naar ouders die zitting willen nemen in het bestuur van de
oudervereniging.
Voor meer informatie belt u naar school: 076-5871416.INFORMATIE OVER DE OUDERVERENIGING:

In de moderne school is de samenwerking tussen school en ouders een onontkoombare zaak. De tijd van de alleswetende leerkracht is voorbij. Ouders voelen zich betrokken bij het schoolgebeuren. Anderzijds is de school zich steeds meer gaan openstellen voor de samenwerking. Dit resulteert in samenwerking op diverse gebieden. Het feit dat u ťťn of meerdere kinderen op school heeft, betekent dat u automatisch lid bent van de oudervereniging. Daarom willen we u graag iets meer vertellen over de oudervereniging.


Onze school heeft zoals u weet een oudervereniging die allerlei activiteiten in
samenwerking met het team organiseert voor alle leerlingen.
De oudervereniging is alleen nog niet zo groot en wij zouden het leuk vinden als
er wat meer ouders bij zouden komen. Met velen kun je altijd meer en als je werkt kun je er toch bij, want wij van de oudervereniging werken ook allemaal.


Eens per jaar organiseert de oudervereniging een algemene ledenvergadering die bedoeld is voor alle ouders van de school. Daarin wordt besproken wat er is uitgegeven het afgelopen schooljaar, de begroting van het komend schooljaar, de hoogte van de ouderbijdrage en dingen die u zelf wilt inbrengen.

Algemene ledenvergadering

In de algemene ledenvergadering die elk jaar gehouden wordt en waarvoor alle ouders worden uitgenodigd, wordt door het bestuur voor het bovengenoemde verantwoording afgelegd. Het is daarom belangrijk dat u de algemene ledenvergadering bijwoont, zodat u weet, dat uw ouderbijdrage goed besteed wordt en alle kinderen er wel bij varen.

IdeeŽn

Als u tussentijds ideeŽn of opmerkingen heeft, kunt u altijd bij het dagelijks bestuur van de oudervereniging terecht. Ouderbetrokkenheid is belangrijk. Zonder de hulp van ouders kunnen allerlei activiteiten moeilijker of niet doorgaan.